KIDU: Courses Login
KIDU » Course categories » Medical Education

Course categories:


Datorstödd inlärning, examination, visualisering och simulering ht-04

Lärare: Ronny Sejersen

This course requires an enrolment key

Kursen syftar till att ge allmänt ökad kunskap och medvetenhet om hur IT-stöd kan användas för olika ändamål inom utbildning och lärande. Speciellt läggs tonvikt vid potentiella fördelar och nackdelar med IT-stöd i undervisning och lärande, samt hur skilda typer av IT-tillämpningar kan passa in på olika pedagogiska moment. Kursen innehåller dessutom specifika delar kring examination, visualisering och simulering.


Introduction to Research in Medical Education 1

This course requires an enrolment key

Introduction to Research in Medical Education 1


Pedagogik för universitetslärare 1 (PUL 1b) ht-04

This course requires an enrolment key

Kursens syfte är att stärka den professionella kompetensen som universitetslärare och stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning. Kursen ger kunskaper om studenters lärande, lärarens roller, undervisningsmetoder och teorier kring kursplanering, samt olika aspekter av genus och jämställdhet i undervisningssituationer.


Education for University Teachers1 (english) ht-04

This course requires an enrolment key

This is the web-based platform for the Basic Course in Education for University Teachers. Please go to the Forums.


Utvärdering / Assessment

This course requires an enrolment key

Kursen syftar till att ge
· ökad kunskap och medvetenhet om teorier och modeller för både kursvärdering och utvärdering av utbildning
· orientering om hur kursvärderingar används inom universitet och högskolor.


You are not logged in. (Login)

Helpdesk: KIDU-support@intra.lime.ki.se